Nakon dva dana muke, Acervatio blog je napravljen!

Koristeći Jekyll i Type temu, ovaj divan blog će poslužiti našem timu da što lakše izvještavamo vas što se događa u Acervatiu. Ali ovaj blog ne mora biti samo usko vezan uz nas i naše aktivnosti. Na ovom blogu ćemo imati priliku podijeliti naša znanja s vama u obliku nekakvih pojašnjenja, how-tos-a ili čak nekih recenzija.